Väg beskriving ifrån Dalhem.

 • Från Dalhems skola. Kör mot Kräklingbo 5 km 
 • Sväng vänster mot  Godrings,Norrbys, kör 1km 
 • Sväng vänster i t-korset, första gården på höger sida. Framme! 

Väg beskriving ifrån Roma.

 • Från Ica Roma. Kör på väg 143 mot Ljugarn . 3km
 • Sväng vänster vid Roma Högbro mot Halla, kör 5,6km
 • Sväng höger, mot Kräklingbo 2,5km.
 • Sväng vänster mot Godrings,Norrbys, kör 1km
 • Sväng vänster i t-korset, första gården på höger sida. Framme!

Väg beskriving ifrån Kräklingbo.

 • Från brandstationen. Kör mot Visby 14 km
 • Sväng höger mot  Godrings,Norrbys kör 1km
 • Sväng vänster i t-korset , första gården på höger sida. Framme!